Lãi Suất Chiết Khấu Là Gì? Công Thức Tính Và Sự Ảnh Hưởng

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Lãi suất chiết khấu là một thuật ngữ quen thuộc đối với những người làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, trên thực tế thì vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về thuật ngữ này. Trong bài viết dưới đây của ruttien247 hãy cùng nhau tìm hiểu về lãi suất chiết khấu là gì? Cũng như công thức tính, sự ảnh hưởng của loại lãi suất này.

Chiết khấu là gì?

Chiết khấu (Discount) trong lĩnh vực kinh doanh được hiểu là việc giảm giá niêm yết của một loại sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp tương ứng một giá trị phần trăm nhất định. Hiểu một cách đơn giản, chiết khấu là một khoản phụ cấp hoặc nhượng bộ về giá.

Chiết khấu được sử dụng để thu hút người mua đặt hàng và sau đó thanh toán đúng thời hạn. Trong quá trình kinh doanh, chiết khấu còn có thể được xem là một khoản khấu trừ trong giá cả. Người bán hàng sẽ khấu trừ chiết khấu từ tổng hoặc tổng giá, còn người mua có trách nhiệm phải trả số tiền ròng.

Chiết khấu là gì
Chiết khấu là gì

Lãi suất chiết khấu là gì?

Lãi suất chiết khấu là loại lãi suất do ngân hàng trung ương (ngân hàng nhà nước) tính vào các khoản tiền cho các ngân hàng thương mại vay để đáp các ứng nhu cầu về tiền mặt ngắn hạn hoặc bất thường của các ngân hàng này. 

Lãi suất chiết khấu là một thuật ngữ thông dụng đối với những ai làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính thì sẽ hiểu rất rõ về nó. Cụ thể ai cũng có thể hiểu đó là mức lãi suất do ngân hàng nhà nước áp dụng khi cho vay. Tuy nhiên, đối tượng được cho vay không phải khách hàng mà là các ngân hàng thương mại. Điều này có nghĩa là các ngân hàng thương mại sẽ có trường hợp phải vay tiền từ ngân hàng trung ương trong quá trình hoạt động. Đó là khi không thể đảm bảo an toàn cho tỷ lệ tiền mặt dự trữ của ngân hàng thì lúc đó ngân hàng thương mại sẽ cân nhắc vay tiền tránh việc khách hàng rút tiền.

Bạn cũng có thể hiểu theo cách đơn giản, lãi suất chiết khấu là một công cụ trong chính sách tiền tệ. Nó là cơ sở quan trọng đối với cả ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại.

Lãi suất chiết khấu là gì
Lãi suất chiết khấu là gì

Công thức tính lãi suất chiết khấu

Lãi suất chiết khấu có thể tính bằng: Chi phí huy động vốn (funding cost) và trung bình trọng số chi phí vốn (Weighted Average Cost of Capital, WACC)

Chi phí huy động vốn

Có thể tính lãi suất chiết khấu bằng cách sử dụng chi phí gọi vốn. Đây là mức lợi tức người bỏ vốn muốn thu lại từ dự án. Hiểu theo cách khác, lãi suất chiết khấu là chi phí sử dụng vốn hoặc chi phí cơ hội của vốn.

Trung bình trọng số chi phí vốn

WACC là chi phí sử dụng vốn trung bình của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp có 2 nguồn gọi vốn chính, bao gồm: Vốn vay thương mại và vốn góp cổ đông.

WACC có thể được tính bằng chi phí sử dụng trung bình của hai nguồn vốn đã nêu trên.

WACC = re * E / (E+D) + rD(1-TC) * D / (E+D)

Trong đó:

  • re là tỷ suất thu nhập mong muốn của cổ đông
  • rD là lãi suất mong muốn của chủ nợ
  • E là giá thị trường cổ phần của công ty
  • D là giá thị trường nợ của công ty
  • TC là thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

re = [Div0(1+g) / P0] + g

Trong đó:

P0 chính là giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp tại thời điểm gốc

Div0 chính là cổ tức doanh nghiệp tại thời điểm gốc

g: Là tốc độ tăng trưởng kỳ vọng của cổ tức.

Sự ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu

Lãi suất chiết khấu có vai trò rất quan trọng đối với các ngân hàng.

Ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu đối với các ngân hàng thương mại

Lãi chiết khấu do ngân hàng trung ương quy định có tác động lớn. Trước hết với các ngân hàng thương mại thì nó chính là cơ sở quan trọng. Hầu hết các ngân hàng luôn giám sát chặt chẽ và cập nhật mức lãi chiết khấu.

Cụ thể hơn lãi chiết khấu ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ dự trữ tiền mặt của các ngân hàng. Đây là cơ sở giúp các ngân hàng thương mại quyết định hạ hay nâng tỷ lệ dự trữ.

Các ngân hàng thương mại nói riêng sẽ luôn so sánh lãi chiết khấu với lãi suất thị trường. Nếu lãi chiết khấu cao thì ngân hàng sẽ không thể để tỷ lệ tiền dự trữ tiền quá thấp. Ngược lại, nếu lãi chiết khấu bằng hoặc thấp hơn thì ngân hàng sẽ có thể cho vay thoải mái.

Ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu đối với các ngân hàng thương mại
Ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu đối với các ngân hàng thương mại

Ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu đối với ngân hàng Trung ương

Tác động của lãi suất chiết khấu đối với các ngân hàng thương mại là rất rõ ràng. Tuy nhiên, quan trọng hơn nó chính là một công cụ đắc lực hỗ trợ ngân hàng nhà nước.

Hiểu rõ hơn thì ngân hàng trung ương sẽ quy định mức lãi chiết khấu để điều tiết việc cung tiền. Nếu ngân hàng muốn tăng lượng cung tiền thì sẽ tiến hành giảm lãi cho vay, ngược lại cho ngân hàng muốn giảm lượng cung tiền thì sẽ dùng biện pháp tăng lãi chiết khấu.

Đơn giản vì các ngân hàng thương mại giảm cho vay khi mà lãi suất chiết khấu tăng lên.

Ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu đối với ngân hàng Trung ương
Ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu đối với ngân hàng Trung ương

Trên đây là bài viết của ruttien247 nhằm giúp các bạn hiểu hơn về lãi suất chiết khấu. Cũng như các tính và sự tác động của nó. Hy vọng các bạn đã có thêm những kiến thức bổ ích.

Đánh giá

Đối nét về admin2

Bài viết liên quan

Dịch Vụ

tin tức

07777 12643
07777 12643